Arhiva apeluri de selecție

 


 
  

Masura 3

6. CF M3_6B (cores. cu 7 2 national) TRV

3. Procedura detaliata de evaluare si selectie proiecte

4. Procedura de solutionare contestatii

6. CF M3_6B (cores. cu 7 2 national) TRV

7. CF M3_6B (cores. cu 7 6 national) TRV

8. Cerere de finantare M3_6B proiecte de servicii TRV (1)

9. Declaratie pe propria raspundere _ Model GAL M3 6B TRV

10. Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

11. Fisa de verificare conformitate TRV

12. Fisa de verificare eligibilitate M3 6B (investitii similare 7 2 din national) TRV

13. Fisa de verificare eligibilitate M3 6B (investitii similare 7 6 din national) TRV

14. Fisa de verificare eligibilitate M3 6B (servicii) TRV

15. Fisa verificare criterii de selectie M3 6B TRV

 

Masura 4

3. Procedura detaliata de evaluare si selectie proiecte

4. Procedura de solutionare contestatii

6. Cerere de finantare M4_6B TRV

7. Declaratie pe propria raspundere _ Model GAL M4 6B TRV8. Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

9. Fisa de verificare conformitate TRV

10. Fisa de verificare eligibilitate M4 6B TRV

11. Fisa verificare criterii de selectie M4 6B TRV

12. Documente justificative cu privire la valorea publica aferenta