Arhiva apeluri de selecție

 

 

 

 


  

Masura 3

6. CF M3_6B (cores. cu 7 2 national) TRV 3. Procedura detaliata de evaluare si selectie proiecte 4. Procedura de solutionare contestatii 6. CF M3_6B (cores. cu 7 2 national) TRV 7. CF M3_6B (cores. cu 7 6 national) TRV 8. Cerere de finantare M3_6B proiecte de servicii TRV (1) 9. Declaratie pe propria raspundere _ Model GAL M3 6B TRV 10. Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect 11. Fisa de verificare conformitate TRV 12. Fisa de verificare eligibilitate M3 6B (investitii similare 7 2 din national) TRV 13. Fisa de verificare eligibilitate M3 6B (investitii similare 7 6 din national) TRV 14. Fisa de verificare eligibilitate M3 6B (servicii) TRV 15. Fisa verificare criterii de selectie M3 6B TRV  

Masura 4

3. Procedura detaliata de evaluare si selectie proiecte 4. Procedura de solutionare contestatii 6. Cerere de finantare M4_6B TRV 7. Declaratie pe propria raspundere _ Model GAL M4 6B TRV8. Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect 9. Fisa de verificare conformitate TRV 10. Fisa de verificare eligibilitate M4 6B TRV 11. Fisa verificare criterii de selectie M4 6B TRV 12. Documente justificative cu privire la valorea publica aferenta