Măsura 5: Promovarea formelor asociative în context cultural