Măsura 3: Dezvoltarea comunității rurale

 


 


 

 

 

 

Documente arhivate


5. Ghidul Solicitantului M3_6B TRV V02 | 27.11.2018

6. Cerere de finantare M3_6B corespondent 7.2 TRV V02 | 27.11.2018

7. Cerere de finantare M3_6B corespondent 7.6 TRV V02 | 27.11.2018

8. Cerere de Finanțare pentru proiecte de servicii V05 | 27.11.2018

9. Declaratie pe propria raspundere _ Model GAL M3 6B TRV | 27.11.2018

10. Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect | 27.11.2018

11. Fisa de verificare conformitate TRV V03 | 27.11.2018

12.1. Fisa de verificare eligibilitate INVESTITII TRV V03 | 27.11.2018

12.2. Raspuns AFIR rezonabilitate preturi – black-compressed | 27.11.2018

12.3 Raspuns AFIR documente drept proprietate – black-comp | 27.11.2018

13. Fisa de verificare eligibilitate (servicii) TRV V03 | 27.11.2018

14. Fisa verificare criterii de selectie M3 6B TRV | 27.11.2018

15. Calendar Apeluri de selectie 2018 nov – GAL TRV | 27.11.2018

16.1. Justificare valoare disponibila Apel 1_2018 M3 TRV | 27.11.2018

16.2. F6 Nota privind modificarea SDL+PF2 | 27.11.2018

16.3. Raport-de-selectie-M3 | 27.11.2018

Hotarare CD  | 27.11.2018

1. Apel de selectie 1 2018 detaliat M3 TRV | 27.11.2018

2. Apel de selectie 1 2018 simplificat M3 TRV | 27.11.2018

3. Procedura de selectie proiecte TRV – V03 | 27.11.2018

4. Procedura solutionare contestatii TRV- V03 | 27.11.2018

 


Măsura 3: Dezvoltarea comunității rurale

MASURA 3- Dezvoltarea comunitatii rurale

 

M3 – Dezvoltarea comunitatii rurale | 29.10.2018

Ghidul Solicitantului M3_6B TRV (1)| publicat la 17.07.2017